Смотреть новые видео выпуски

  Thiền Sư Nyanavudha

  Cách Phát Triển Chánh Niệm Để Hoàn Thiện 10 Trú Xứ Của Bậc Thánh - Thiền Sư Nyanavudha Thuyết 2/12
  Cách Phát Triển Chánh Niệm Để Hoàn Thiện 10 Trú Xứ Của Bậc Thánh - Thiền Sư Nyanavudha Thuyết 2/12

  Продолжительсность: 1 час 6 минут 28 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Chánh Niệm Giúp Hoàn Thiện Các Yếu Tố Bậc Thánh Như Thế Nào? Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp 30/11
  Chánh Niệm Giúp Hoàn Thiện Các Yếu Tố Bậc Thánh Như Thế Nào? Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp 30/11

  Продолжительсность: 57 минут 17 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Tìm Hiểu Về 4 Tầng Thiền Định Theo Lời Phật Dạy - Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp 25/11/2022
  Tìm Hiểu Về 4 Tầng Thiền Định Theo Lời Phật Dạy - Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp 25/11/2022

  Продолжительсность: 54 минуты 7 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  3 Dạng Suy Nghĩ Bất Thiện Và Cách Diệt Trừ - Thiền Sư Nyanavudha Giảng 23/11/2022
  3 Dạng Suy Nghĩ Bất Thiện Và Cách Diệt Trừ - Thiền Sư Nyanavudha Giảng 23/11/2022

  Продолжительсность: 55 минут 38 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Hỏi Đáp Về Thiền Vipassana Và Cách Áp Dụng Dhamma Vào Cuộc Sống Với Thiền Sư Nyanavudha 19/11/2022
  Hỏi Đáp Về Thiền Vipassana Và Cách Áp Dụng Dhamma Vào Cuộc Sống Với Thiền Sư Nyanavudha 19/11/2022

  Продолжительсность: 1 час 10 минут 51 секунда


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Tìm Hiểu Về Niềm Tin Tà Kiến Về Ta \u0026 Cách Loại Trừ - Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp 18/11/2022
  Tìm Hiểu Về Niềm Tin Tà Kiến Về Ta \u0026 Cách Loại Trừ - Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp 18/11/2022

  Продолжительсность: 1 час 28 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Cách Phát Triển Tâm Quân Bình Qua 6 Căn Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân \u0026 Ý - Thiền Sư Nyanavudha Giảng 14/11
  Cách Phát Triển Tâm Quân Bình Qua 6 Căn Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân \u0026 Ý - Thiền Sư Nyanavudha Giảng 14/11

  Продолжительсность: 1 час 3 минуты 50 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Tại Sao Chúng Ta Hành Thiền? Hỏi Đáp Với Thiền Sư Nyanavudha 12/11/2022
  Tại Sao Chúng Ta Hành Thiền? Hỏi Đáp Với Thiền Sư Nyanavudha 12/11/2022

  Продолжительсность: 1 час 6 минут 41 секунда


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Về Cách Vượt Qua 5 Chướng Ngại \u0026 Cần Thuần Thục 6 Yếu Tố 11/11/2022
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Về Cách Vượt Qua 5 Chướng Ngại \u0026 Cần Thuần Thục 6 Yếu Tố 11/11/2022

  Продолжительсность: 1 час 1 минута 42 секунды


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Giảng Cách Loại Bỏ Hoài Nghi \u0026 Tổng Kết Về 5 Chướng Ngại 9/11/2022
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Giảng Cách Loại Bỏ Hoài Nghi \u0026 Tổng Kết Về 5 Chướng Ngại 9/11/2022

  Продолжительсность: 1 час 3 минуты 42 секунды


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  TÂM SÂN HẬN - CÁCH ĐỐI TRỊ - THIỀN SƯ NYANAVUDHA
  TÂM SÂN HẬN - CÁCH ĐỐI TRỊ - THIỀN SƯ NYANAVUDHA

  Продолжительсность: 4 минуты 53 секунды


  TÂM SÂN HẬN – NGUYÊN NHÂN – CÁCH ĐỐI TRỊ TÂM SÂN VÀ ĐẶC TÍNH CỦA NÓ: Tâm sân là một tâm sở có đặc tính ...
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp Về 5 Chướng Ngại: Nguyên Nhân Hoài Nghi \u0026 Cách Diệt Trừ 7/11/22
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp Về 5 Chướng Ngại: Nguyên Nhân Hoài Nghi \u0026 Cách Diệt Trừ 7/11/22

  Продолжительсность: 59 минут 49 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Giảng Về Chướng Ngại Bất An, Hối Hận \u0026 Cách Vượt Qua Chướng Ngại 2/10/22
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Giảng Về Chướng Ngại Bất An, Hối Hận \u0026 Cách Vượt Qua Chướng Ngại 2/10/22

  Продолжительсность: 1 час 2 минуты 4 секунды


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Giải Đáp Câu Hỏi Về Thiền \u0026 Cách Áp Dụng Dhamma Vào Cuộc Sống 29/10/2022
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Giải Đáp Câu Hỏi Về Thiền \u0026 Cách Áp Dụng Dhamma Vào Cuộc Sống 29/10/2022

  Продолжительсность: 1 час 17 минут 17 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Ngài Nyanavudha Thuyết Cách Diệt Trừ Tâm Sân Hận Ác Ý \u0026 Tác Hại Của Tâm Lười Biếng 29/10/2022
  Ngài Nyanavudha Thuyết Cách Diệt Trừ Tâm Sân Hận Ác Ý \u0026 Tác Hại Của Tâm Lười Biếng 29/10/2022

  Продолжительсность: 1 час 2 минуты 53 секунды


  ... sự chỉ dẫn từ các vị Thầy, các Bậc Thanh Văn, Bậc Thiện Trí có khả năng giảng dạy Pháp, các
  Ngài Nyanavudha Thuyết Về Sân Hận Và Cách Diệt Trừ Sân Hận 26/10/2022
  Ngài Nyanavudha Thuyết Về Sân Hận Và Cách Diệt Trừ Sân Hận 26/10/2022

  Продолжительсность: 1 час 4 минуты 56 секунд


  Và tiếp theo ngài
  NGÀI THIỀN SƯ NYANAVUDHA THUYẾT :5 NGƯỜI BẠN VÀ 5 KẺ THÙ KHI HÀNH THIỀN.
  NGÀI THIỀN SƯ NYANAVUDHA THUYẾT :5 NGƯỜI BẠN VÀ 5 KẺ THÙ KHI HÀNH THIỀN.

  Продолжительсность: 1 час 2 минуты 9 секунд


  Ngài
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp: 5 Người Bạn \u0026 5 Kẻ Thù Khi Hành Thiền 23/10/2022
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha Thuyết Pháp: 5 Người Bạn \u0026 5 Kẻ Thù Khi Hành Thiền 23/10/2022

  Продолжительсность: 57 минут 31 секунда


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Hỏi Đáp Về Thiền Với Ngài Thiền Sư Nyanavudha 22/10/2022
  Hỏi Đáp Về Thiền Với Ngài Thiền Sư Nyanavudha 22/10/2022

  Продолжительсность: 1 час 2 минуты 9 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha: Cách Từ Bỏ Sự Dính Mắc Vào Cơ Thể | 13/10/2022
  Ngài Thiền Sư Nyanavudha: Cách Từ Bỏ Sự Dính Mắc Vào Cơ Thể | 13/10/2022

  Продолжительсность: 48 минут 46 секунд


  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý ...
  Дальше

  Сегодня обсуждают

  [22 Марта 2022, 17:19] Илона написала: Европа стала подстилкой для Америки и чуть ли не пресмыкается перед ней. Теперь европейцы поняли, что весь их уровень жизни без России - просто пустой звук. А Россия как было... Смотреть...


  [23 Марта 2022, 16:15] Александр написала: Мне, если честно, жалко всех. И Украинская сторона теряет много людей и Россия. Обстрелы, естественно, буду продолжаться пока предполагаемая угроза не будет полностью уничтожена.... Смотреть...


  [23 Марта 2022, 16:57] Дмитрий написала: Как по мне, то данной ситуацией уже никого не удивишь. Запад постоянно от всех чего-то хочет. Постоянно чего-то требует. Им все должны, а они никому не обязаны. Все ественно, как... Смотреть...


  [23 Марта 2022, 17:08] Елена написала: Изначально было ясно, что ничего так быстро не кончится. Военные действия будут продолжать как минимум еще несколько месяцев, а может и дольше. Это очень прискорбно, неприятно и страшно... Смотреть...


  [22 Марта 2022, 20:00] Владимир написала: Юрий, правого переворота не будет, так как на это нет разрешения с Запада. Я не верю, что Билецький на это пойдёт, ведь сейчас у него нет такой поддержки, как у... Смотреть...