Смотреть новые видео выпуски

  ยูนิไลฟ์

  ขั้นตอนการผสมสารยูนิไลฟ์ : สนใจติดต่อ LineID : \ ยูโอนิกซ์ ใช้แล้วดินดี สนใจติดต่อ LineID : \ ใช้ผลิตภัณฑ์ ยูนิไลฟ์ เยี่ยมบ้านชมศูนย์ EP.16 : ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายยูนิไลฟ์บางแตน สนใจติดต่อLineID : \.
  ยูโอนิกซ์ ใช้แล้วดินดี สนใจติดต่อ LineID : \
  ยูโอนิกซ์ ใช้แล้วดินดี สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 35 секунд


  แอปเดียวจบ ครบองค์ความรู้ด้านการเกษตร แอปพลิเคชั่น \
  ขั้นตอนการผสมสารยูนิไลฟ์ : สนใจติดต่อ LineID : \
  ขั้นตอนการผสมสารยูนิไลฟ์ : สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 3 минуты 28 секунд


  ขั้นตอนการผสมสาร
  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.127 ใช้ ปุ๋ย-ยา ยูนิไลฟ์ มานานกว่า 20 ปี สนใจติดต่อ LineID:\
  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.127 ใช้ ปุ๋ย-ยา ยูนิไลฟ์ มานานกว่า 20 ปี สนใจติดต่อ LineID:\

  Продолжительсность: 3 минуты 4 секунды


  ใช้ ปุ๋ย-ยา
  เยี่ยมบ้านชมศูนย์ EP.16 : ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายยูนิไลฟ์บางแตน สนใจติดต่อLineID : \
  เยี่ยมบ้านชมศูนย์ EP.16 : ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายยูนิไลฟ์บางแตน สนใจติดต่อLineID : \

  Продолжительсность: 12 минут 1 секунда


  ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
  ใช้ผลิตภัณฑ์ ยูนิไลฟ์
  ใช้ผลิตภัณฑ์ ยูนิไลฟ์

  Продолжительсность: 1 минута 43 секунды


  แอปเดียวจบ ครบองค์ความรู้ด้านการเกษตร แอปพลิเคชั่น \
  แฟนพันธุ์แท้ ยูนิแพลนท์ ซองเหลือง สนใจติดต่อ LineID : \
  แฟนพันธุ์แท้ ยูนิแพลนท์ ซองเหลือง สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 33 секунды


  แอปเดียวจบ ครบองค์ความรู้ด้านการเกษตร แอปพลิเคชั่น \
  ใช้ยูนิไลฟ์มากว่า 10 ปี ได้ข้าวดีมาตลอด สนใจติดต่อ LineID : \
  ใช้ยูนิไลฟ์มากว่า 10 ปี ได้ข้าวดีมาตลอด สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 1 минута 6 секунд


  คุมหญ้าดอกขาว-หญ้าข้าวนก นาหว่านข้าวแห้ง สูตรเด็ด สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @unilife หรือคลิกลิ้งค์ ...
  สูตรเด็ด EP.17 : คุมหญ้าดอกขาว-หญ้าข้าวนก นาหว่านข้าวแห้ง สนใจติดต่อ LineID : \
  สูตรเด็ด EP.17 : คุมหญ้าดอกขาว-หญ้าข้าวนก นาหว่านข้าวแห้ง สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 3 минуты 19 секунд


  ลิขสิทธิ์ของ บริษัท
  สูตรเด็ด EP.15 : คุมหญ้าก่อนปลูกพริก สนใจติดต่อ LineID : \
  สูตรเด็ด EP.15 : คุมหญ้าก่อนปลูกพริก สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 1 минута 49 секунд


  คุมหญ้าก่อนปลูกพริก สูตรเด็ด สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @unilife หรือคลิกลิ้งค์ %40unilife แอปเดียวจบ ...
  \
  \

  Продолжительсность: 3 минуты 2 секунды


  ครับ สวัสดี ครับ ท่าน ผู้ ชม ครับ วัน นี้ ผม นาย แพทย์ สุวิดา นะ ครับ นัก วิชาการ ของ บริษัท
  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.110 : สวนทุเรียนใช้ยูนิไลฟ์ ได้ผลดีเยี่ยม สนใจติดต่อ LineID:\
  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.110 : สวนทุเรียนใช้ยูนิไลฟ์ ได้ผลดีเยี่ยม สนใจติดต่อ LineID:\

  Продолжительсность: 3 минуты 34 секунды


  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.106 : เทคนิคการฉีดพ่นชุดสะสมอาหารทุเรียน สนใจติดต่อ LineID:\
  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.106 : เทคนิคการฉีดพ่นชุดสะสมอาหารทุเรียน สนใจติดต่อ LineID:\

  Продолжительсность: 3 минуты 46 секунд


  สวนทุเรียนใช้
  สูตรเด็ด EP.14 : แก้ปัญหาพริกไม่โต ดินขาดธาตุอาหาร สนใจติดต่อ LineID : \
  สูตรเด็ด EP.14 : แก้ปัญหาพริกไม่โต ดินขาดธาตุอาหาร สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 5 минут 3 секунды


  เทคนิคการฉีดพ่นชุดสะสมอาหารทุเรียน ใช้ดีแล้วบอกต่อ : สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @unilife หรือคลิกลิ้งค์ ...
  สูตรเด็ด EP.12 สูตรเด็ดล้างต้นทุเรียน หลังเก็บผลผลิต สนใจติดต่อ LineID : \
  สูตรเด็ด EP.12 สูตรเด็ดล้างต้นทุเรียน หลังเก็บผลผลิต สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 2 минуты 20 секунд


  ครับ สวัสดี ครับ ผม นาย แทน ยักษ์ กลับ นะ ครับ เจ้า หน้า ที่ และ วิชาการ ของ บริษัท
  \
  \

  Продолжительсность: 2 минуты 37 секунд


  แก้ปัญหาพริกไม่โต ดินขาดธาตุอาหาร สูตรเด็ด : สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @unilife หรือคลิกลิ้งค์ ...
  ใช้ยูโอนิกซ์ ข้าวรวงใหญ่ สนใจติดต่อ LineID : \
  ใช้ยูโอนิกซ์ ข้าวรวงใหญ่ สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 1 минута 5 секунд


  สูตรเด็ดล้างต้นทุเรียน หลังเก็บผลผลิต สูตรเด็ด สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @unilife หรือคลิกลิ้งค์ ...
  ใช้ ยูนิไลฟ์ ทั้งยาวทั้งใหญ่ สนใจติดต่อ LineID : \
  ใช้ ยูนิไลฟ์ ทั้งยาวทั้งใหญ่ สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 1 минута


  เจ้าของร้านค้า ที่ปรึกษาเกษตรกร \
  สูตรเด็ดชุดสะสมอาหารทุเรียน สนใจติดต่อ LineID : \
  สูตรเด็ดชุดสะสมอาหารทุเรียน สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 1 минута 3 секунды


  แอปเดียวจบ ครบองค์ความรู้ด้านการเกษตร แอปพลิเคชั่น \
  วิธีใส่ปุ๋ย ยูโอนิกซ์ ในพริก สนใจติดต่อ LineID : \
  วิธีใส่ปุ๋ย ยูโอนิกซ์ ในพริก สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 2 минуты 5 секунд


  แอปเดียวจบ ครบองค์ความรู้ด้านการเกษตร แอปพลิเคชั่น \
  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.103 : ยูโอนิกซ์ แก้ปัญหานาดินเปรี้ยว สนใจติดต่อ LineID : \
  ใช้ดีแล้วบอกต่อ EP.103 : ยูโอนิกซ์ แก้ปัญหานาดินเปรี้ยว สนใจติดต่อ LineID : \

  Продолжительсность: 3 минуты 25 секунд


  แอปเดียวจบ ครบองค์ความรู้ด้านการเกษตร แอปพลิเคชั่น \

  Сегодня обсуждают

  Сегодня так же ищут:

  Сегодня обсуждают

  [23 Марта 2022, 16:15] Александр написала: Мне, если честно, жалко всех. И Украинская сторона теряет много людей и Россия. Обстрелы, естественно, буду продолжаться пока предполагаемая угроза не будет полностью уничтожена.... Смотреть...


  [23 Марта 2022, 16:20] Иван написала: Смотришь эти сводки и становится страшно. Каждый раз когда включаю видео надеюсь, что все наконец-то закончилось. Сейчас мне кажется, что ни одна сторона не сможет уступить друг-другу.... Смотреть...


  [23 Марта 2022, 17:01] Игнат написала: Я сейчас никому не верю. Глупо что-то скрывать. Естественно, потерь очень много. Молодые ребята не возвращаются домой, где их ждут семьи. Рано или поздно, все станет явным вот только людей... Смотреть...


  [22 Марта 2022, 23:12] Игорь Вахрушев написала: Пока до Курахово - логова и лежбища этой донецкой группировки укропов - еще очень далеко. А без этого удара в сердце ничего не будет. Продвижение есть, но малозначительное. Пора завязывать... Смотреть...


  [23 Марта 2022, 17:08] Елена написала: Изначально было ясно, что ничего так быстро не кончится. Военные действия будут продолжать как минимум еще несколько месяцев, а может и дольше. Это очень прискорбно, неприятно и страшно... Смотреть...